ÚVODNÍ INFORMACE

shadow

HLÁŠENÍ PORUCH:

VODOVODY: +420 736 535 460
KANALIZACE: +420 739 422 370
ČERPACÍ STANICE TLAKOVÉ KANALIZACE: +420 736 535 476

shadow
SITKA_jedeme_uz_30_logo

VHS SITKA, s.r.o. byla založena v roce 1992, samostatný provoz zahájila v roce 1993. Jedná se o obchodní společnost – společnost s ručením omezeným. Jejími společníky (vlastníky) jsou výhradně veřejnoprávní subjekty – města a obce.

Hlavní činností společnosti je provozování vodohospodářské infrastruktury tj. vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Doplňkově poskytuje společnost i další služby v oblasti vývozu jímek, čištění kanalizací, zhotovování přípojek a oprav vnitřních rozvodů vodovodů a kanalizací.

  • VHS SITKA, s.r.o.
  • Vinohradská 2288/7
  • 785 01 Šternberk
  • IČO 47150891
  • DIČ CZ47150891
  • Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3780
  • Datová schránka wx6a5h6
  • Základní kapitál je tvořen peněžitými a nepeněžitými vklady společníků. Jeho současná výše je 364 695 000 Kč.