CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI POUŽITÉ K ÚPRAVĚ VODY

shadow

  1. Home
  2. /
  3. Kvalita pitné vody
  4. /
  5. Chemické látky a směsi...

WETTER CHLORNAN SODNÝ na úpravu pitné vody

Pitná voda dodávaná spotřebiteli musí být hygienicky zabezpečena, aby nedocházelo k pomnožení choroboplodných mikroorganizmů v potrubí po cestě od zdroje ke spotřebiteli. Tu je možno provádět dávkováním roztoku chlornanu sodného do pitné vody. Zbytková koncentrace volného chlóru v pitné vodě u spotřebitele je velmi nízká, zdraví neškodná a je samozřejmě rovněž v souladu s požadavky platné legislativy a požadavky hygieniků.

upravna-vody-Domasov