Ceny vodného a stočného na rok 2024

Ceny vodného a stočného na rok 2024 byly kalkulací stanoveny takto (uvedeny bez 12 % DPH ):

Regionální cena (Šternberk, Hlásnice, Lužice, Babice, Mladějovice, Komárov, Řídeč, Štěpánov, Liboš) se zvyšuje pouze na stočném, a to o 4 Kč, cena vodného zůstává nezměněna; celkově se jedná o nárůst ceny o 4,9 % (z celkových 82 Kč na 86 Kč vodné + stočné). Důvodem zvýšení ceny stočného je především vstup odpisů nově vloženého majetku (ČOV Šternberk) do kalkulace ceny.

• Pro Újezd se zvyšuje cena vodného o 2 Kč a stočného o 9 Kč, celkově se jedná o nárůst ceny o 12,9 % (z celkových 85 Kč na 96 Kč vodné + stočné). Důvodem zvýšení ceny vodného je vyšší cena vody předané (voda je nakupována od Moravské vodárenské, a.s.), důvodem zvýšení ceny stočného je především (po dohodě s Obcí Újezd) zásadní zvýšení pachtovného (nájemného) za kanalizaci a ČOV – jsou ve vlastnictví obce.

• Pro Dlouhou Loučku se zvyšuje cena stočného o 6 Kč, což je nárůst ceny o 15,8 % (z 38 Kč na 44 Kč). Důvodem zvýšení ceny jsou především opravy ČOV – je ve vlastnictví VHS SITKA.

• Pro Paseku se zvyšuje cena vodného o 3 Kč, což je nárůst ceny o 5 % (z 60 Kč na 63 Kč). Důvodem zvýšení ceny je vyšší cena vody předané (voda je nakupována od Moravské vodárenské, a.s.).

• Pro Šumvald se zvyšuje cena stočného o 1 Kč, což je nárůst ceny o 4,2 % (z 24 Kč na 25 Kč). Důvodem zvýšení ceny je zvýšení pachtovného za kanalizaci a ČOV – jsou ve vlastnictví obce.

Ceník je ke stažení zde:

Ceník vodného a stočného 2024
/ Aktuality
  • Další příspěvek
  • Předchozí příspěvek