ROZBORY VODY

shadow

Kvalita pitné vody je stěžejním aspektem, kterému věnuje naše společnost trvale mimořádnou pozornost. Společnost si je plně vědoma, že otázka zdraví, a to nejen z krátkodobého pohledu, je stěžejním činitelem spokojeného a zdravého života naší i budoucí generace. Naše společnost dodává do vodovodních řadů kvalitní podzemní pitnou vodu, která nepotřebuje žádnou dodatečnou úpravu. Kvalita pitné vody je pečlivě hlídána. Úplné rozbory vody obsahují více než 100 ukazatelů, výsledky vyhovují požadavkům platné legislativy. Veškeré rozbory vzorků pitné vody odebrané z vodovodní sítě jsou ihned elektronicky zasílány ke kontrole na Krajskou hygienickou stanici. Ta v rámci pravidelného hygienického dozoru provádí rovněž vlastní kontroly. Pitná voda dodávaná spotřebiteli je pouze hygienicky zabezpečena.

rozbor-vody