STRUKTURA SPOLEČNOSTI

shadow

 1. Home
 2. /
 3. O společnosti
 4. /
 5. Struktura společnosti

VHS SITKA, s.r.o. je společností s ručením omezeným.

Jejími orgány jsou:

 • valná hromada
 • dozorčí rada
 • jedatel

Valnou hromadu tvoří zástupci společníků delegovaní zastupitelstvem příslušného města nebo obce. Společníky jsou Město Šternberk, Obec Babice, Obec Hlásnice, Obec Lužice, Město Štěpánov, Obec Mladějovice, Obec Komárov, Obec Řídeč, Obec Liboš, Obec Dlouhá Loučka a Obec Újezd.

Dozorčí radu tvoří 5 členů:

 • Ing. Dana Všetečková - předsedkyně
 • Ing. Lucie Horníková
 • Ing. Miloslav Pešata
 • Mgr. Josef Červený
 • Vlastislav Krnoš

Jednatelem společnosti je Ing. Stanislav Orság.

Ředitelem společnosti je Mgr. Antonín Kostrůnek.

Společnost je dále organizačně rozdělena na:

 • provoz vodovodů - vedoucím provozu je pan Jaroslav Pudel
 • provoz kanalizací a čistíren odpadních vod - vedoucím provozu je pan Jindřich Novák
 • technickoekonomický útvar - řízený přímo ředitelem společnosti
sitka