Dne 17. září 2020 v době od 8:30 do 13:00 bude v obci Újezd (včetně místních částí Rybníček a Haukovice) přerušena dodávka pitné vody. Důvodem je pravidelná údržba věžového vodojemu Újezd-Haukovice, a to čištění vnitřních stěn nadzemní nádrže na pitnou vodu. Po dobu odstávky bude náhradní zásobování pitnou vodou zajištěno ... Zobrazit více