VHS SITKA, s.r.o. byla založena v roce 1992. Jedná se o obchodní společnost – společnost s ručením omezeným. Jejími společníky (majiteli) jsou výhradně veřejnoprávní subjekty – město a obce.

Hlavní činností společnosti je provozování vodohospodářské infrastruktury tj. vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Doplňkově poskytuje společnost i další služby v oblasti vývozu jímek, čištění kanalizací, zemních a stavebních prací apod.