25

Srp2021

Kvalita vody v ČR

0  
Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem kontroly kvality vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Často se v souvislosti se způsobem distribuce a užíváním pitné vody hovoří o „vodním blahobytu“, kdy si můžeme dovolit distribuovat do domácností a průmyslových podniků vodu v ... Zobrazit více

07

Dub2021
Společnost VHS SITKA, s.r.o., vyhlásila výběrové řízení na obsazení pracovního místa technolog čistíren odpadních vod. Informace o výběrovém řízení jsou obsaženy v odkaze níže. VHS SITKA, s.r.o. - výběrové řízení - technolog ČOV