01

Srp2022
Společnost VHS SITKA, s.r.o., vyhlásila výběrové řízení na obsazení nového pracovního místa – podnikový ekolog. Informace o výběrovém řízení jsou obsaženy v odkaze níže. VHS SITKA, s.r.o. - výběrové řízení - podnikový ekolog

24

Bře2022
Společnost VHS SITKA, s.r.o., uspěla v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2021 a získala ocenění za realizaci stavby Věžový vodojem Moravská Huzová – v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod, v podkategorii investičních nákladů do 50 mil. Kč. Slavnostní vyhlášení a předání ceny proběhlo u příležitosti ... Zobrazit více

19

Led2022
Společnost VHS SITKA, s.r.o., vyhlásila výběrové řízení na obsazení pracovního místa technolog čistíren odpadních vod. Informace o výběrovém řízení jsou obsaženy v odkaze níže. VHS SITKA, s.r.o. - výběrové řízení - technolog ČOV