Struktura společnosti

VHS SITKA, s.r.o. je společností s ručením omezeným. Jejími orgány jsou:

  • valná hromada
  • dozorčí rada
  • jedatel

Valnou hromadu tvoří zástupci společníků delegovaní zastupitelstvem příslušného města nebo obce. Společníky jsou Město Šternberk, Obec Babice, Obec Hlásnice, Obec Lužice, Obec Štěpánov, Obec Mladějovice, Obec Komárov, Obec Řídeč, Obec Liboš, Obec Dlouhá Loučka a Obec Újezd.

Dozorčí radu v současnosti tvoří 4 členové:
Ing. Dana Všetečková - předsedkyně
Ing. Miloslav Pešata
Mgr. Josef Červený
Vlastislav Krnoš

Jednatelem společnosti je Ing. Stanislav Orság.

Ředitelem společnosti je Mgr. Antonín Kostrůnek.

Společnost je dále organizačně rozdělena na jednotlivé provozy:

  • provoz vodovodů - vedoucí provozu Jaroslav Pudel
  • provoz kanalizace a služeb - vedoucí provozu Milan Vavroušek
  • provoz čistíren odpadních vod a čerpacích stanic - vedoucí provozu Antonín Šnajdr
  • provoz ekonomický - vedoucí provozu Ing. Veronika Blažková - Kolarovičová

Hlášení havárií:

Vodovody: +420 736 535 460
Kanalizace: +420 739 422 370
Domácí čerpací stanice: +420 736 535 476

Aktuality

2. 9. 2019
Dne 9. září 2019 v době od 9:00 do 11:00 bude v Hlásnici z důvodu čištění akumulační komory... čtěte dál

19. 8. 2019
Dne 29. 8. 2019 v době od 8.30 do 11.00 bude z důvodu nutné opravy redukčního ventilu přerušena... čtěte dál

30. 11. 2018
Ceník vodného a stočného zůstává až na obce Paseka a Újezd stejný, jako byl v roce 2018.  U... čtěte dál

6. 11. 2018
VHS SITKA, s.r.o. zveřejňuje odkaz na profil zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek:... čtěte dál