Ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2021

Společnost VHS SITKA, s.r.o., uspěla v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2021 a získala ocenění za realizaci stavby Věžový vodojem Moravská Huzová – v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod, v podkategorii investičních nákladů do 50 mil. Kč.

Slavnostní vyhlášení a předání ceny proběhlo u příležitosti Mezinárodního dne vody 22. března 2022 v Praze.

Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. Soutěž zaštiťují ministr zemědělství a ministryně životního prostředí, kteří se doprovodné akce k předávání cen osobně zúčastnili.

Stavba věžového vodojemu byla postavena v letech 2020 – 2021 pro účely zlepšení zásobování pitnou vodou Štěpánova a Liboše, její akumulační nádrž má objem 350 kubických metrů, celková výška stavby je 43 m. Náklady na realizaci stavby činily 18,8 mil. Kč (bez DPH). Na stavbu přispělo dotací Ministerstvo zemědělství ve výši 9,1 mil. Kč.

Vodohospodářská stavba roku 2021
Věžový vodojem Moravská Huzová
/ Aktuality