Plánovaná oprava vodovodního přivaděče pro obec Lužice

Před několika dny byla zahájena druhá etapa celkové opravy vodovodního přivaděče pro obec Lužice, která je zásobována pitnou vodou z vodojemu Babice-Lužice. Oprava je prováděna bezvýkopovou technologií řízeného protlaku ve stávajícím potrubí. Jedná se o úsek původního potrubí tohoto přivaděče z 30. let 20. století v délce 1321 m, který bude kompletně obměněn. Úsek začíná křížením silnice II/444 (Šternberk – Babice), prochází zahrádkářskou kolonií, kříží drobný vodní tok, podchází pod železniční tratí Šternberk – Uničov a cyklostezkou Šternberk – Babice a končí ve vodojemu Babice-Lužice.

Práce zajišťuje společnost VK-AQUA OLOMOUC, spol. s r.o., se sídlem ve Štěpánově, za částku 2.326.691,- Kč (bez DPH) s termínem ukončení prací do 20. září 2020. V období let 2016 – 2020 tak společnost VHS SITKA vynaložila na opravy infrastruktury sloužící k zásobování obyvatel Lužic pitnou vodou celkově 4,2 mil. Kč (jedná se především o opravu zmíněného vodovodního přivaděče a vodojemu Babice-Lužice).

Oprava třetího (a posledního) úseku vodovodního přivaděče pro obec Lužice je v projektové přípravě a bude stavebně realizována v roce 2021.

Níže několik snímků ze dne 26.08.2020:

Výměna potrubí řízeným protlakem v poli u Babic
Vodojem Babice-Lužice
Napojení na vodojem
/ Aktuality