Obnovení odečtů vodoměrů od 1. června 2020

Od pondělí 1. června 2020 předpokládáme obnovení pravidelných odečtů vodoměrů formou osobní návštěvy našeho zaměstnance (odečítače) u jednotlivých odběratelů.

Pokud s touto návštěvou nebude odběratel souhlasit, bude fakturace provedena dle průměrné hodnoty uplynulých fakturačních období.

/ Aktuality