Koronavirus se nešíří pitnou vodou

Vzhledem k šířící se epidemii onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru zveřejňujeme relevantní informace k otázce přenosu tohoto onemocnění pitnou vodou:

Rezervoárem této infekce, která napadá horní a dolní cesty dýchací, jsou nemocní lidé, kteří virus vylučují při kašlání, smrkání, kýchání. Nemoc se tedy šíří jednak kapénkovou nákazou (aerosolem v okolí nemocného), jednak osobním kontaktem s nemocným či povrchy, kterých se nemocný dotýkal.

Je tedy nepravděpodobné, že by se nový koronavirus dostával do zdrojů surové vody (a u pitné vody dodávané společností VHS SITKA to platí dvojnásob, jelikož veškerá naše voda je z podzemních zdrojů). I kdyby se však do surové povrchové vody tento virus dostal, bude spolehlivě odstraněn a inaktivován stávající úpravou povrchové vody, která vždy obsahuje minimálně stupně koagulace, filtrace a dezinfekce. Pitná voda z veřejného zásobování či studny nebyla u žádné z virových epidemií zjištěna jako relevantní cesta přenosu infekce, stejně tak není ani nyní podezřívána z přenosu nového koronaviru.

Uvedené informace byly čerpány ze stanoviska Národního referenčního centra pro pitnou vodu, jehož celé znění uvádíme v příloze.

Stanovisko Národního referenční centra pro pitnou vodu
/ Aktuality