Události a odstávky

Obměna smluv o dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod

23. 11. 2016

Vážení odběratelé.
Novela zákona o vodovodech a kanalizacích č. 275/2013 Sb. v návaznosti na nový občanský zákoník upravuje náležitosti smluv o dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod s účinností od 01.01.2014. Obecný přístup, který aplikuje i VHS SITKA, s.r.o. je tento:
• nové smlouvy s odběrateli po tomto datu jsou již uzavírány ve smyslu nové právní úpravy
• smlouvy uzavřené před tímto datem musí být na základě přechodného ustanovení k výše uvedenému zákonu upraveny – novelizovány do 31.12.2024.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velké množství smluvních vztahů, provádí se změna smluv postupně dle kapacitních možností aparátu společnosti tak, že jsou odběratelům zasílány nové smlouvy s tím, že je současně s nabytím účinnosti nových smluv ukončována platnost smluv uzavřených před 01.01.2014.
Náležitosti smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod jsou stanoveny v § 8 odst. 16 a 17 novelizovaného zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.
Nově jsou to zejména údaje o vlastnických vztazích k vodohospodářské infrastruktuře, tlakové poměry v místě přípojky vody, ukazatele jakosti, zpřesněny jsou dále ty náležitosti, které byly předmětem původních smluv např. smluvní strana odběratele je vlastník/ci připojené nemovitosti, způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení apod.
Zjednodušeně lze říci, že pro odběratele se v zásadě nic nemění, do smluv se dostávají další informace ve prospěch odběratele.
Děkkujeme za pochopení.
Ing. Jiří Hanzl, jednatel VHS SITKA, s.r.o.

Platby kartami elektronicky prostřednictvím platebního terminálu.

29. 3. 2016

Vážení odběratelé,

dovoluji si Vás informovat o možnosti provádět platby faktur za vodné a stočné resp. další služby nově bezhotovostně na pokladně společnosti (ul Vinohradská č. 2288/7, Šternberk, přízemí dveře č. 104) prostřednictvím platebního terminálu. Akceptovány jsou standardní platební karty MasterCard, MasterCard Elektronic, VISA, VISA Elektron, Maestro, V Pay, Diners Club Internacional v provedení kontaktním i bezkontaktním. Věřím, že tato nová služba přispěji ke zvýšení Vašeho komfortu při platebním styku s naší společností.  Ing, Jiří hanzl, jednatel

Sdělení odběratelům

18. 11. 2015

Vážení odběratelé,

společnost byla kontaktována veřejnými institucemi a některými občany s informací, že byli osloveni pracovníkem nejmenované firmy za účelem umožnění přístupu k provedení měření průtoku vody. Chci Vás informovat, že VHS SITKA, s.r.o., jako provozovatel veřejného vodovodu ve městě Šternberk a některých dalších obcích, kde tuto činnost provádí, si neobjednala ani sama neprovádí v současné době kontroly nebo měření průtoku v rozvodech ani je neplánuje. Nelze vyloučit, že se jedná o záminku určitého subjektu ke vstupu do nemovitosti za účelem páchání trestné činnosti.

Naše společnost provádí prostřednictvím svého zaměstnance standardně odečty vodoměrů. Pracovník je řádně označen a na vyzvání se prokazuje průkazkou, která ho za společnost k této činnnosti opravňuje, v posledních několika letech nedošlo ke změně této osoby viz Příloha.

Pokud takovýto případ zjistíte, pokuste se zaznamet kontaktní údaje a informujte prosím městskou policii nebo se můžete obrátit na pracovníky společnosti, kontakt: p. Jaroslav Pudel, tel. 736 535 330 736 535 330 nebo p. Jiří Hanzl, tel 602 715 288 602 715 288 .

Ing. Jiří Hanzl, jednatel VHS SITKA, s.r.o.

Letaky Odečítač

Ceny, kohoutková voda nebo balená

16. 12. 2013

Podrobněji k cenám  2014 a příspěvek k diskuzi "Kohoutková voda nabo balená ? " , článek ke stažení najdete zde

Video prezentace

6. 6. 2013

U příležitosti 20. výročí založení společnosti VHS Sitka byla vytvořena video prezentace. Shlédnutí   video prezentace je možné   zde

Publikace 20 let VHS Sitka

22. 4. 2013

U příležitosti 20 výročí založení společnosti VHS Sitka s.r.o. byla vytvořena publikace, kterou lze stáhnout zde. Tato publikace byla také umístěna do dokumentů do záložky : Formuláře ke stažení .

Hlášení havárií:

Vodovody: +420 736 535 460
Kanalizace: +420 739 422 370
Domácí čerpací stanice: +420 736 535 476

Aktuality

18. 1. 2019
Oznamujeme, že ve dnech 21.1. - 15.2.2019 proběhne pravidelná výměna vodoměrů, které byly... čtěte dál

13. 12. 2018
Vážení zákazníci v době Vánočních svátků bude provozní doba v sídle VHS SITKA, s.r.o. a provozní... čtěte dál

30. 11. 2018
Ceník vodného a stočného platný od 1.1.2019 Ceník vodného a stočného zůstává až na obce... čtěte dál

6. 11. 2018
VHS SITKA, s.r.o. zveřejňuje odkaz na profil zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek:... čtěte dál