Události a odstávky

Společenská smlouva a rozbory vody za rok 2017.

15. 2. 2018

Na našem webu bylo umístěno aktuální znění společenské smlouvy platné od 20.12. 2017 a dále rozbory vody za rok 2017.

Sdělení k cenám VAS 2018

5. 1. 2018

Informaci k cenám vodného a stočného na rok 2018 nejdete ke stažení zde.

Ocenění CZECH TOP 100

30. 8. 2017

VHS SITKA, s.r.o. získala v rámci hodnocení CZECH TOP 100 skoringové ocenění Czech Stability Award a zařadila se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice.   Certifikát ocenění najdete ke stažení zde.

Csa2017 Aaa Cz

Ocenění společnosti certifikátem CZECH Stability Award AAA

13. 12. 2016

Dne 8. prosince 2016 převzala vodohospodářská společnost VHS SITKA, s.r.o. nejvyšší ocenění CZECH Stability Award AAA - excelentní, které vyhlašuje renomovaná nadnárodní společnost Bisnode. Při hodnocení stability společnosti vycházela z mezinárodního skóringového modelu a udělením certifikátu deklaruje, že oceněná společnost také praktikuje politiku otevřené komunikace, poskytuje dostatek informací o výsledcích svého hospodaření, vlastnické struktuře apod.
Ocenění výrazně zvyšuje důvěryhodnost a poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu společnosti. Je to silný signál pro naše odběratele, obchodní partnery, vlastníky, kterými jsou město Šternberk a obce a v neposlední řadě i pro zaměstnance, kteří se svou každodenní prací na úspěchu podílejí.
Tímto společnost také vstoupila mezi 100 společností, které jsou vyhlašovány v rámci žebříčku CZECH TOP 100.

Cz Stability Award Aaa Znamka 2016

Obměna smluv o dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod

23. 11. 2016

Vážení odběratelé.
Novela zákona o vodovodech a kanalizacích č. 275/2013 Sb. v návaznosti na nový občanský zákoník upravuje náležitosti smluv o dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod s účinností od 01.01.2014. Obecný přístup, který aplikuje i VHS SITKA, s.r.o. je tento:
• nové smlouvy s odběrateli po tomto datu jsou již uzavírány ve smyslu nové právní úpravy
• smlouvy uzavřené před tímto datem musí být na základě přechodného ustanovení k výše uvedenému zákonu upraveny – novelizovány do 31.12.2024.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velké množství smluvních vztahů, provádí se změna smluv postupně dle kapacitních možností aparátu společnosti tak, že jsou odběratelům zasílány nové smlouvy s tím, že je současně s nabytím účinnosti nových smluv ukončována platnost smluv uzavřených před 01.01.2014.
Náležitosti smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod jsou stanoveny v § 8 odst. 16 a 17 novelizovaného zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.
Nově jsou to zejména údaje o vlastnických vztazích k vodohospodářské infrastruktuře, tlakové poměry v místě přípojky vody, ukazatele jakosti, zpřesněny jsou dále ty náležitosti, které byly předmětem původních smluv např. smluvní strana odběratele je vlastník/ci připojené nemovitosti, způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení apod.
Zjednodušeně lze říci, že pro odběratele se v zásadě nic nemění, do smluv se dostávají další informace ve prospěch odběratele.
Děkkujeme za pochopení.
Ing. Jiří Hanzl, jednatel VHS SITKA, s.r.o.

Platby kartami elektronicky prostřednictvím platebního terminálu.

29. 3. 2016

Vážení odběratelé,

dovoluji si Vás informovat o možnosti provádět platby faktur za vodné a stočné resp. další služby nově bezhotovostně na pokladně společnosti (ul Vinohradská č. 2288/7, Šternberk, přízemí dveře č. 104) prostřednictvím platebního terminálu. Akceptovány jsou standardní platební karty MasterCard, MasterCard Elektronic, VISA, VISA Elektron, Maestro, V Pay, Diners Club Internacional v provedení kontaktním i bezkontaktním. Věřím, že tato nová služba přispěji ke zvýšení Vašeho komfortu při platebním styku s naší společností.  Ing, Jiří hanzl, jednatel

Sdělení odběratelům

18. 11. 2015

Vážení odběratelé,

společnost byla kontaktována veřejnými institucemi a některými občany s informací, že byli osloveni pracovníkem nejmenované firmy za účelem umožnění přístupu k provedení měření průtoku vody. Chci Vás informovat, že VHS SITKA, s.r.o., jako provozovatel veřejného vodovodu ve městě Šternberk a některých dalších obcích, kde tuto činnost provádí, si neobjednala ani sama neprovádí v současné době kontroly nebo měření průtoku v rozvodech ani je neplánuje. Nelze vyloučit, že se jedná o záminku určitého subjektu ke vstupu do nemovitosti za účelem páchání trestné činnosti.

Naše společnost provádí prostřednictvím svého zaměstnance standardně odečty vodoměrů. Pracovník je řádně označen a na vyzvání se prokazuje průkazkou, která ho za společnost k této činnnosti opravňuje, v posledních několika letech nedošlo ke změně této osoby viz Příloha.

Pokud takovýto případ zjistíte, pokuste se zaznamet kontaktní údaje a informujte prosím městskou policii nebo se můžete obrátit na pracovníky společnosti, kontakt: p. Jaroslav Pudel, tel. 736 535 330 736 535 330 nebo p. Jiří Hanzl, tel 602 715 288 602 715 288 .

Ing. Jiří Hanzl, jednatel VHS SITKA, s.r.o.

Letaky Odečítač

Hlášení havárií:

Vodovody: +420 736 535 460
Kanalizace: +420 739 422 370
Domácí čerpací stanice: +420 736 535 476

Aktuality

31. 5. 2019
Ve dnech 4. 6. – 31. 7. 2019 bude realizována přeložka a oprava vodovodu v lokalitě Pískoviště... čtěte dál

30. 11. 2018
Ceník vodného a stočného zůstává až na obce Paseka a Újezd stejný, jako byl v roce 2018.  U... čtěte dál

6. 11. 2018
VHS SITKA, s.r.o. zveřejňuje odkaz na profil zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek:... čtěte dál

25. 9. 2018
Vážení odběratelé, zákazníci, obchodní partneři, dovoluji si Vás tímto informovat, že na základě... čtěte dál