Události a odstávky

Ochrana osobních dat (GDPR)

25. 5. 2018

Vážení odběratelé, obchodní partneři,
chci vás informovat, že společnost VHS SITKA, s.r.o. prošla auditem renomované společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany se zaměřením na implementaci systému ochrany osobních údajů dle nové legislativy (GDPR). Dovoluji si Vás ubezpečit, že všechny vaše osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo obdržíme, jsou a budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost shromažďuje pouze data, která jsou nezbytná pro výkon své činnosti ze zákona. Proto souhlasy s nakládáním s vašimi osobními údaji nejsou potřeba a budou vyžadovány pouze ve zvláštních, vyjímečných a důvodných případech, na které bude příslušný subjekt upozorněn.
Ing. Jiří Hanzl, jednatel

Společenská smlouva a rozbory vody za rok 2017.

15. 2. 2018

Na našem webu bylo umístěno aktuální znění společenské smlouvy platné od 20.12. 2017 a dále rozbory vody za rok 2017.

Sdělení k cenám VAS 2018

5. 1. 2018

Informaci k cenám vodného a stočného na rok 2018 nejdete ke stažení zde.

Ocenění CZECH TOP 100

30. 8. 2017

VHS SITKA, s.r.o. získala v rámci hodnocení CZECH TOP 100 skoringové ocenění Czech Stability Award a zařadila se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice.   Certifikát ocenění najdete ke stažení zde.

Csa2017 Aaa Cz

Ocenění společnosti certifikátem CZECH Stability Award AAA

13. 12. 2016

Dne 8. prosince 2016 převzala vodohospodářská společnost VHS SITKA, s.r.o. nejvyšší ocenění CZECH Stability Award AAA - excelentní, které vyhlašuje renomovaná nadnárodní společnost Bisnode. Při hodnocení stability společnosti vycházela z mezinárodního skóringového modelu a udělením certifikátu deklaruje, že oceněná společnost také praktikuje politiku otevřené komunikace, poskytuje dostatek informací o výsledcích svého hospodaření, vlastnické struktuře apod.
Ocenění výrazně zvyšuje důvěryhodnost a poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu společnosti. Je to silný signál pro naše odběratele, obchodní partnery, vlastníky, kterými jsou město Šternberk a obce a v neposlední řadě i pro zaměstnance, kteří se svou každodenní prací na úspěchu podílejí.
Tímto společnost také vstoupila mezi 100 společností, které jsou vyhlašovány v rámci žebříčku CZECH TOP 100.

Cz Stability Award Aaa Znamka 2016

Obměna smluv o dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod

23. 11. 2016

Vážení odběratelé.
Novela zákona o vodovodech a kanalizacích č. 275/2013 Sb. v návaznosti na nový občanský zákoník upravuje náležitosti smluv o dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod s účinností od 01.01.2014. Obecný přístup, který aplikuje i VHS SITKA, s.r.o. je tento:
• nové smlouvy s odběrateli po tomto datu jsou již uzavírány ve smyslu nové právní úpravy
• smlouvy uzavřené před tímto datem musí být na základě přechodného ustanovení k výše uvedenému zákonu upraveny – novelizovány do 31.12.2024.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velké množství smluvních vztahů, provádí se změna smluv postupně dle kapacitních možností aparátu společnosti tak, že jsou odběratelům zasílány nové smlouvy s tím, že je současně s nabytím účinnosti nových smluv ukončována platnost smluv uzavřených před 01.01.2014.
Náležitosti smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod jsou stanoveny v § 8 odst. 16 a 17 novelizovaného zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.
Nově jsou to zejména údaje o vlastnických vztazích k vodohospodářské infrastruktuře, tlakové poměry v místě přípojky vody, ukazatele jakosti, zpřesněny jsou dále ty náležitosti, které byly předmětem původních smluv např. smluvní strana odběratele je vlastník/ci připojené nemovitosti, způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení apod.
Zjednodušeně lze říci, že pro odběratele se v zásadě nic nemění, do smluv se dostávají další informace ve prospěch odběratele.
Děkkujeme za pochopení.
Ing. Jiří Hanzl, jednatel VHS SITKA, s.r.o.

Platby kartami elektronicky prostřednictvím platebního terminálu.

29. 3. 2016

Vážení odběratelé,

dovoluji si Vás informovat o možnosti provádět platby faktur za vodné a stočné resp. další služby nově bezhotovostně na pokladně společnosti (ul Vinohradská č. 2288/7, Šternberk, přízemí dveře č. 104) prostřednictvím platebního terminálu. Akceptovány jsou standardní platební karty MasterCard, MasterCard Elektronic, VISA, VISA Elektron, Maestro, V Pay, Diners Club Internacional v provedení kontaktním i bezkontaktním. Věřím, že tato nová služba přispěji ke zvýšení Vašeho komfortu při platebním styku s naší společností.  Ing, Jiří hanzl, jednatel

Hlášení havárií:

Vodovody: +420 736 535 460
Kanalizace: +420 739 422 370
Domácí čerpací stanice: +420 736 535 476

Aktuality

2. 9. 2019
Dne 9. září 2019 v době od 9:00 do 11:00 bude v Hlásnici z důvodu čištění akumulační komory... čtěte dál

19. 8. 2019
Dne 29. 8. 2019 v době od 8.30 do 11.00 bude z důvodu nutné opravy redukčního ventilu přerušena... čtěte dál

30. 11. 2018
Ceník vodného a stočného zůstává až na obce Paseka a Újezd stejný, jako byl v roce 2018.  U... čtěte dál

6. 11. 2018
VHS SITKA, s.r.o. zveřejňuje odkaz na profil zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek:... čtěte dál