Ceník vodného a stočného

Vodné - úplata za pitnou vodu a její dodání

Vodné - úplata za pitnou vodu a její dodání.
Stočné - úplata za odvod odpadních vod a jejich čištění.

Vodné a stočné se skládá z celé řady dílčích položek - odpisy infrastruktury, nájemné hrazené vlastníkům infrastruktury, energie spojená s čerpáním vody a jejím rozvodem, energie spojená s provozem čistíren odpadních vod, chemikálie nutné k čištění vody, opravy infrastruktury, likvidace kalů, poplatky za čerpání vody a vypouštění odpadních vod apod. K ceně vodného a stočného se dále připočítává daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Z velké části jsou náklady na výrobu a distribuci pitné vody a odvod a čištění odpadních vod fixní tj. nezávislé na množství produkce. Při poklesu odběru vody na straně odběratelů tedy nemůže dojít k odpovídajícímu poklesu ceny. Naopak cena vodného a stočného zpravidla dále roste, aby při této nižší produkci zůstaly fixní náklady pokryty. Vzhledem ke stáří a stavu vodovodních a kanalizačních řadů nelze předpokládat, že by tyto fixní náklady do budoucna klesaly. Spíše naopak, navíc se vstupem do EU přijala ČR závazky na vybudování a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury.

Ceník vodného a stočného na rok 2014  můžete najít zde.

Ceník vodného a stočného na rok 2015 můžete najít zde.

Cenik vodného a stočného na rok 2016 můžete najít zde. 

Cenik vodného a stočného na rok 2017 můžete najít zde. 

Ceník vodného a stočného na rok 2018 můžete najít zde.

Ceník vodného a stočného pro rok 2019 můžete najít zde.

Hlášení havárií:

Vodovody: +420 736 535 460
Kanalizace: +420 739 422 370
Domácí čerpací stanice: +420 736 535 476

Aktuality

2. 9. 2019
Dne 9. září 2019 v době od 9:00 do 11:00 bude v Hlásnici z důvodu čištění akumulační komory... čtěte dál

19. 8. 2019
Dne 29. 8. 2019 v době od 8.30 do 11.00 bude z důvodu nutné opravy redukčního ventilu přerušena... čtěte dál

30. 11. 2018
Ceník vodného a stočného zůstává až na obce Paseka a Újezd stejný, jako byl v roce 2018.  U... čtěte dál

6. 11. 2018
VHS SITKA, s.r.o. zveřejňuje odkaz na profil zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek:... čtěte dál