Rozbory vody

Kvalita pitné vody je stěžejním aspektem, kterému věnuje naše společnost trvale mimořádnou pozornost. Společnost si je plně vědoma, že otázka zdraví, a to nejen z krátkodobého pohledu, je stěžejním činitelem spokojeného a zdravého života naší i budoucí generace. Naše společnost dodává do vodovodních řadů kvalitní podzemní pitnou vodu, která nepotřebuje žádnou dodatečnou úpravu. Kvalita pitné vody je pečlivě hlídána. Úplné rozbory vody obsahují více než 100 ukazatelů, výsledky vyhovují požadavkům platné legislativy. Veškeré rozbory vzorků pitné vody odebrané z vodovodní sítě jsou ihned elektronicky zasílány ke kontrole na Krajskou hygienickou stanici. Ta v rámci pravidelného hygienického dozoru provádí rovněž vlastní kontroly. Pitná voda dodávaná spotřebiteli je pouze hygienicky zabezpečena.

Skupinový vodovod Šternberk
Skupinový vodovod Štěpánov, Liboš a jejich místní části
Skupinový vodovod Mladějovice, Komárov, Řídeč
Vodovod Babice, Lužice
Vodovod Paseka
Vodovod Újezd
Vodovod Hlásnice
Vodovod Chabičov
Vodovod Dalov

Hlášení havárií:

Vodovody: +420 736 535 460
Kanalizace: +420 739 422 370
Domácí čerpací stanice: +420 736 535 476

Aktuality

2. 9. 2019
Dne 9. září 2019 v době od 9:00 do 11:00 bude v Hlásnici z důvodu čištění akumulační komory... čtěte dál

19. 8. 2019
Dne 29. 8. 2019 v době od 8.30 do 11.00 bude z důvodu nutné opravy redukčního ventilu přerušena... čtěte dál

30. 11. 2018
Ceník vodného a stočného zůstává až na obce Paseka a Újezd stejný, jako byl v roce 2018.  U... čtěte dál

6. 11. 2018
VHS SITKA, s.r.o. zveřejňuje odkaz na profil zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek:... čtěte dál