Chemické látky a směsi použité k úpravě vody

WETTER CHLORNAN SODNÝ na úpravu pitné vody

Pitná voda dodávaná spotřebiteli musí být hygienicky zabezpečena, aby nedocházelo k pomnožení choroboplodných mikroorganizmů v potrubí po cestě od zdroje ke spotřebiteli. Tu je možno provádět dávkováním roztoku chlornanu sodného do pitné vody. Zbytková koncentrace volného chlóru v pitné vodě u spotřebitele je velmi nízká, zdraví neškodná a je samozřejmě rovněž v souladu s požadavky platné legislativy a požadavky hygieniků.

Hlášení havárií:

Vodovody: +420 736 535 460
Kanalizace: +420 739 422 370
Domácí čerpací stanice: +420 736 535 476

Aktuality

2. 9. 2019
Dne 9. září 2019 v době od 9:00 do 11:00 bude v Hlásnici z důvodu čištění akumulační komory... čtěte dál

19. 8. 2019
Dne 29. 8. 2019 v době od 8.30 do 11.00 bude z důvodu nutné opravy redukčního ventilu přerušena... čtěte dál

30. 11. 2018
Ceník vodného a stočného zůstává až na obce Paseka a Újezd stejný, jako byl v roce 2018.  U... čtěte dál

6. 11. 2018
VHS SITKA, s.r.o. zveřejňuje odkaz na profil zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek:... čtěte dál